Adresas: 
Rinktinės g. 38A, Vilnius
Tel.: 5-275 3615

Internetinė svetainė: 
http://vilnius-zvangutis.lt/

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Vilniaus apskr. Vilniaus m. sav.
Ugdymo programos

Lopšelyje – darželyje tenkinami svarbiausi judėjimo, pažinimo, saviraiškos poreikiai, puoselėjama vaiko individualumas, iniciatyvumas, kūrybiškumas, siekiama laiku reaguoti į tėvų lūkesčius ir poreikius vaiko atžvilgiu. Įstaiga dirba pagal individualią ugdymo programą, jos filosofinis pagrindas – rekonstruktyvistinė vaiko raidos teorija. Ji remiasi Ž. Pjaže, Kolbergo, Dž. Brunerio idėjomis. Programa tiesiogiai siejasi su valstybine vaikų darželio programa „Vėrinėlis“(1993) „Ankstyvojo ugdymo vadovu“ (2001). Vaikas – aktyvus savo žinojimo, identiteto, kultūros kūrėjas. Programa orientuota į vaiką, į jo poreikių tenkinimą, ugdymas – netiesioginis, vedantis į savarankišką informacjos priėmimą. Įstaigoje žaidimas neatsiejamas nuo ugdymosi. Žaisdami vaikai kopijuoja tikrovę, ima iš jos elementus, vaidmenis… Veikla skatinama eksperimentuojant, bandant, darant išvadas. Lopšelyje – darželyje ugdytiniai skatinami aktyviai suvokti ugdomąją medžiagą, kūrybiškai ją analizuoti, konstruoti.


Darželio ir grupių erdvės atviros tėvams, jie kviečiami dalyvauti kasdienėje vaikų veikloje, šventėse. Be kalendorinių ir valstybinių švenčių , įstaigoje jau tradicinėmis tapo teatro, šeimų šventės, žiemos sporto šventė. Įstaiga bendradarbiauja ir dalijasi patirtimi su metodinio ratelio „Aidas“lopšeliais – darželiais, bendradarbiauja su Vilniaus teatru „Lėlė“, dalyvauja tarptautinėje programoje „Zipio draugai“


Įstaigoje dirba kompetentingi, kvalifikuoti, gebantys keistis, aktyviai ieškantys naujovių ir jas įgyvendinantys, pedagogai.
Pedagogai geba pagrįsti savo veiklą, ją sisteminti ir tobulinti, nuolat dalyvauja mieste organizuojamuose renginiuose, seminaruose, kelia savo kvalifikaciją. Jiems nuolat padeda ir rūpinasi vaikų gerove aptarnaujančio personalo darbuotojai.
Ugdymo pagrindas – pedagogų idėjos, savarankiška, kūrybinė pertvarka. Ugdymo metodai – bendradarbiavimas, paskatinimas, palankumas, pagalba.